top of page

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSLARI

Devlet üniversitelerinde öğrenim gören yüksek lisans (master) ve Doktora (PhD)  (formasyon programları ve tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç) öğrencilerine verilir:

Yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerden; başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.60 veya 100 üzerinden en az 90 olan öğrenciler sunmuş olduğumuz Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programına başvurabilir.

Her yıl burs verilecek şehirler kurulu kararı ile belirlenmekte ve bu şehirlerde bulunan üniversitelerde eğitim alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmektedir. 2023 yılı Bahar eğitim dönemi için Ardahan, Bingöl, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Hakkari, Kayseri, Osmaniye, Pamukkale, Rize, Samsun, Şırnak, Yozgat ve Zonguldak'taki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler başvuru yapabilir.

2023 yılı Bahar dönemi burs Başvuruları 20-30 Ekim 2022 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Mevcut bursiyerlerimizin yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. Vatandaşı olmak

 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak

 • Başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almamak

 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması)

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 90) olması

 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 90 olması)

 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.60 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 90) olması

 • Öğrencinin ailesinin, öğrenci olunan şehirde ikamet etmiyor olması

 • Üst Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 26, doktora için 30 yaşını aşmamış olmak

 • Ardahan, Bingöl, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Hakkari, Kayseri, Osmaniye, Pamukkale, Rize, Samsun, Şırnak, Yozgat ve Zonguldak'taki kamu üniversitelerinde  yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak 

BAŞVURU VE SÜREÇ

 • Adayların 20-30 Ekim 2022 tarihleri arasında email olarak genelmerkez@iksad.org.tr adresine burs başvurularını yapmaları gerekmektedir.  

 • Aday öğrenciler, başvuru formunda verdikleri bilgilere göre İKSAD tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır.

 • Ön elemeyi geçen adaylara, mülakata girmeye hak kazandıkları  sms veya e-posta ile bildirilecektir.

 • Mülakata katılmaya hak kazandığı sms veya e-posta ile bildirilen öğrenciler aşağıda “Eklenecek Belgeler” bölümünde belirtilen belgeler ve başvuru formu ile hazırlayacakları dosyalarını kendilerine bildirilen tarihe kadar İKSAD’a gönderecektir. (Mülakata çağrılan adayların ulaşım ve konaklama giderleri İKSAD tarafından karşılanacaktır)

 • Adayın verdiği bilgilerin yanlış olduğu ve burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edildiği an, hangi aşamada olursa olsun adaylığı düşecektir.

Başvuracak öğrencilerin dikkatine:

Ön başvuru için yalnızca BAŞVURU FORMUNU doldurarak yapınız. Ön başvurunuzun kabul edilmesi halinde aşağıdaki belgelerin elektronik kopyasını ön başvurunuzun genelmerkez@iksad.org.tr   adresine “Burs Başvurusu İsim Soyisim” konusu ile ekli dosyalar halinde gönderiniz. BAŞVURU FORMU için TIKLAYINIZ

BELGELER (ön başvurunuzun kabul edilmesi halinde istenilecektir)

EKLENECEK BELGELER

İKSAD internet sayfasından doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanacak “İKSAD Burs Başvuru Formu”na aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript)

 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestır, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • Tüm adaylar:

  • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,

  • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini/yaptıklarını ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

  • Özgeçmişlerini,

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı, fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Online burs başvurusu hakkındaki sorularınız için  genelmerkez@iksad.org.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz. Burs tahsisi, koşullarda değişiklik ve burs miktarı gibi hususlarda Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs almayı hak eden öğrencilerimize bursları  2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılır.  

2023 Bahar Dönemi Burs Başvuru Tarihi: 20-30 Ekim 2022 tarihleri arasında

2023 Bahar Dönemi Y. Lisans  Aylık Burs Miktarı: 1200 TL

2023 Bahar Dönemi  Doktora Aylık Burs Miktarı: 1800 TL

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN ​

GENEL ŞARTLAR

 • Türk soylu olmakla beraber bağımsız Türk devletlerinden birisinin vatandaşlığında bulunmamak

 • Türkiye'deki kamu üniversitelerinde yüksek lisans veya doktora eğitimi görüyor olmak (tüm anabilim dallarında)

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almamak,

 • Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),

 • Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,

 • Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)

 • Doktora (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olması,

 • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 26, doktora için 32 yaşını aşmamış olmak,

​​

GEREKLİ BELGELER

 • İKSAD Yabancı Uyruklu Burs Başvuru Formu'na (başvuru formu talep eden adaylara email ile gönderilecektir) aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Yüksek Lisans ve Doktora programına kayıtlı öğrenciler için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript) 

 • Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestir, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

 • İki öğretim üyesinden alacakları referans mektuplarını,

 • Uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda yüksek lisans/doktora yapmak istediklerini/yaptıklarını ve eğitimleri sırasındaki beklentilerini anlatan kısa metni,

 • Özgeçmişlerini,

 • Anne baba kimlik/pasaport (uyruğunda bulunduğu ülkeye ait) fotokopisi (uyruğunda bulundukları ülkenin politikaları sebebiyle aileleriyle iletişim kuramayan adayların "anne-baba kimlik belgeleri" gönderemeyeceklerini beyan etmeleri halinde bu belgeler istenmeyecektir)

BAŞVURU VE SÜREÇ

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların 1-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında genelmerkez@iksad.org.tr  adresine gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

BURSUN ÖDENMESİ

Burs almayı hak eden öğrencilerimize bursları  iki dönem halinde  (2022 yılı için  Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ) ve (2023 yılı için Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) burs ödemesi yapılır. Bu program toplam 10 aylık ödemeyi kapsamaktadır.

2022-2023  Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-15 Ağustos 2022

2022-2023  Öğretim Yılı Y. Lisans  Aylık Burs Miktarı: 1200 TL

2022-2023  Öğretim Yılı Doktora Aylık Burs Miktarı: 1800 TL

Önemli Not: Burs başvuruları ile ilgili her hususta lütfen genelmerkez@iksad.org.tr adresi ile iletişime geçiniz. Telefonla bilgi verilmemektedir

bottom of page