top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıArticle Send

IKSAD ENSTİTÜSÜ VE SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİYLE "KADIN AKADEMİSYENLER" ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA YAŞAM BİLİMLERİ ALANINDA ATÖLYE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IKSAD Enstitüsü ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğiyle "Kadın Akademisyenler" etkinliği kapsamında yaşam bilimleri alanında atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu tür etkinlikler, kadın akademisyen ve öğrencilerin bilgi ve deneyimlerini artırmalarına yardımcı olurken aynı zamanda alanlarında uzmanlaşmalarına da katkı sağlamaktadır. Atölyeler, katılımcıların Bitki ve Doku Kültürü, Mikrobiyolojide Ekim Yöntemleri ve Antimikrobiyal Duyarlılık Testi, Hücre Kültürü ve PCR Kullanımı gibi önemli konularda pratik deneyim kazanmalarını sağlamıştır. KADIN AKADEMİSYENLER hareketi tarafından bu tür etkinliklerle bilimsel gelişime katkı sağlanması ve akademisyen ve öğrencilerin profesyonel gelişimine destek olunması önemi vurgulanmıştır.

Comments


bottom of page