top of page

İKSAD Proje Departmanı

Statü
2016 yılında kurulan grup başkanlığımız doğrudan İKSAD Yönetim Kurulu'na bağlı olarak "Grup Başkanlığı" statüsünde çalışmaktadır.  Tüm faaliyetlerimiz İKSAD Bilim Kurulu, İKSAD Etik Kurulu ve İKSAD Denetim Kurulunun gözetim ve denetimleri altında yürütülmektedir.

Temel Görev

Proje grup başkanlığının temel görevi, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün kuruluş amaçlarına ve misyonuna uygun projeler hazırlayarak uygulamaktır. Bu kapsamda çok sayıda bilimsel, sosyal ve yatırım projeleri hazırlayarak yurt içinde ve yurt dışında  yürütmekteyiz

 

Projeler Hakkında Genel Bilgiler

Grup Başkanlığımızca dört ana başlık halinde mali ve kurumsal destek verilmektedir

1)Yurt İçi Bilimsel Araştırma Projesi Destekleri: Yurt içi bilimsel araştırma projesi destekleri 4 farklı kategoride verilmektedir

RA Kategorisi: İKSAD tarafından araştırılmasına ihtiyaç duyulan alanlarda grup başkanlığımızca projeler hazırlanmakta ve yürütülmektedir. A kategorisindeki projeler hazırlandıktan sonra çağrıya çıkılarak proje için ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı ve asistanlar alınmaktadır. Planlamasını ve yürütücülüğünü İKSAD'ın yaptığı RA kategorisi projeler 2-10 yıl sürmektedir

RB Kategorisi: Araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel projelerinin kurumsal ve mali olarak desteklenmesini kapsamaktadır. Her yılın kasım ayında bir sonraki yıl için çağrıya çıkılarak  araştırmacıların destek başvuruları alınmaktadır. Desteklenecek olan proje disiplinleri, alanları ve üst destek miktarı her yıl İksad Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir. RB kategorisi projelerin süresi 12-24 ay aralığında olmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız

RC Kategorisi: Araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel projelerinin kurumsal ve mali olarak desteklenmesini kapsamaktadır. Her yılın şubat ayında cari yıl için çağrıya çıkılarak araştırmacıların destek başvuruları alınmaktadır. Desteklenecek olan proje disiplinleri, alanları ve üst destek miktarı her yıl İksad Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir. RC kategorisi projelerin süresi 4-10 ay aralığında olmalıdır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız

RI Kategorisi: Bilimsel projelerin uygulanabilmesi için bir tesis ya da bina yatırımının kaçınılmaz olduğu durumlarda, bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan destek biçimidir. Bu kapsamdaki projelerde elde edilecek bulgularla piyasada ekonomik karşılığı olan ürünlerin üretilmesi temel şarttır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız

2- Yurt Dışı Araştırma Projesi Destekleri: Proje Grubu Burs Komisyonumuz tarafından Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC hariç olmak üzere diğer ülkelerdeki üniversiteler ve araştırma merkezlerinde alanları ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma bursu sağlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

3- Sosyal Proje Destekleri: Toplum için katma değer yaratacak  sosyal projelerin kurumsal ve mali olarak desteklenmesini kapsamaktadır. Her yılın Aralık ayında bir sonraki yıl için çağrıya çıkılarak proje başvuruları alınmaktadır.  Grup başkanlığımızca uygun görülen projeler kurumsal ve mali olarak desteklenmektedir. 

4- Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleri: Türkiye'de uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum ve çalıştay düzenleyecek olan devlet ve vakıf üniversiteleri, belediyeler, diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerine kurumumuzca ayni ve nakdi destek verilmektedir. Bu destek türü ile farklı disiplinlerden ve ülkelerden bilim insanlarını bir araya getirerek bilgi birikimleri, tecrübeleri ve çalışmalarını paylaşmalarına imkan sağlamak suretiyle bilimsel bilginin aktarılması ve bilim insanlarına farklı bakış açıları kazandırmayı ve bu vesile ile ülkemizin uluslararası arenada tanıtımının yapılması hedeflenmektedir.  Bu destek türü İksad Kongre Grup Başkanlığı ve Proje Grup Başkanlığımızca koordine edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız


Contact: info@iksadinstitute.org

Please follow this page

bottom of page