top of page
IMG_3221.JPG

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 5 kıtada yüzlerce üniversite, kamu kurumu ve yerel yönetimlerle aktif olarak bilimsel iş birliği yapan ve bu kapsamda çok sayıda araştırma projesi, bilimsel etkinlik ve eğitim programları düzenleyen Türkiye orijinli prestijli bir kuruluştur.

 

Japonya'dan ABD'ye; Nijerya'dan Avustralya'ya kadar 43 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Enstitümüzün düzenlediği bilimsel etkinlere bugüne kadar 78 ülkeden 60.000'den fazla bilim insanı araştırmacı, proje asistanı, kursiyer, kongre katılımcısı, post doktora araştırmacısı ve bursiyer olarak katılmış; bu vesile ile ülkemizin uluslararası bilimsel platformlarda tanınırlığına önemli ölçüde katkıda bulunulmuştur.  Tıptan dil bilimine kadar onlarca alanda Enstitümüzün desteği ile yürütülen bilimsel araştırma projeleri ve bilimsel etkinliklerden elde edilen verilerle zengin bir bilimsel veri tabanına sahip olan Enstitümüz söz konusu verileri işleyerek ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak pek çok alternatif proje geliştirmiştir.

 

Bu misyon doğrultusunda kurulduğumuz günden itibaren Türkiye'de ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projesi, kongre ve çalıştay düzenleyen pek çok devlet ve vakıf üniversiteleri, belediyeler, diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerine kurumumuzca ayni ve mali destekler sağlanmıştır.

bottom of page