top of page

İKSAD

7. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ

9-10 Ekim 2021 Ankara

Online ve yüz yüze katılım

 

Çağrı

Kıymetli bilim insanları ve araştırmacılar

2010 yılında kurulan İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği, 43 ülkede pek çok kurum ve kuruluşla ortak bilimsel faaliyetler yürüten Türkiye orijinli saygın bir akademik organizasyondur.

Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışan Türk bilim insanlarının çok değerli araştırmalarını tüm dünyadan bilim insanları ile paylaşarak literatüre katkı sağlamalarının yanı sıra ülkemizin uluslararası bilimsel platformda tanınırlığını arttırmak ve ilerleyen süreçte yurt dışında gerçekleştirilecek olan pek çok sosyal ve bilimsel projeye zemin oluşturmak suretiyle yeni iş birlikleri ve ortak çalışma grupları kurmayı amaçlayan İKSAD 7. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi’ne sizleri davet etmekten kıvanç duymaktayız.

Akademik etik ve bilimsel ilkelerin ön planda tutularak bildirilerin titizlikle değerlendirileceği bu seçkin organizasyonumuza çok değerli çalışmalarınızla katılımınızı bekleriz

 

Konular/Disiplinler

Uluslararası İlişkiler, İktisat, Sosyoloji, Tarih, Antropoloji, Arkeoloji, Pedagoji

Türk Dili, Tarihi, Kültürü ve Edebiyatı temalı çalışmalar

Disiplin/konu esaslı oturumlar düzenlenecektir

 

Katılım

Yüz yüze veya online katılım sağlayabilirsiniz

 

Kongre Dili

İngilizce (tam metin ve sunumların İngilizce olması zorunludur)

 

Nitelik

Uluslararası ve hakemli bir kongredir

 

Ücret

Ücretsizdir

 

Doçentlik ve Akademik Teşvik

45 Ülkeye çağrı yapılmıştır

Şu ana kadar 14 ülkeden başvurular alınmıştır

Türkiye kontenjanı %45’tir (başvurular bu kota korunarak değerlendirmeye alınacaktır)

Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini sağlamaktadır

 

Kongre Takvimi

Son başvuru tarihi: 15 Eylül 2021

(yalnızca İngilizce tam metinle yapılan başvurular kabul edilmektedir. Benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır)

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 1 Ekim 2021

Kongre programının ilanı: 2 Ekim 2021

Sunumlar: 9-10 Ekim 2021

Bildiri kitabı yayın tarihi: 20 Ekim 2021

 

 

Başvuru Süreci ve Şekli

1- İngilizce tam metininizi en geç 15 Eylül 2021 tarihine kadar info@iksadinstitute.org adresine doc/word formatında gönderiniz (Örnek formata ulaşmak için tıklayınız)

2- Kabul edilen bildiriler 1 Ekim 2021 tarihinde ve kongre programı da 2 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecektir

3- Yüz yüze ya da online sunum yapabilirsiniz. Online sunum kuralları, zoom giriş şifresi ve yüz yüze katılım şartları kongre programı ile beraber ilan edilecektir

4- Bildiri kitabı 20 Ekim 2021 tarihinde ISBN’li olarak yayınlanacaktır

5- Yalnızca bir bildiri ile katılabilirisiniz

 

Önemli not: Yalnızca İngilizce tam metinle başvurular alınmaktadır. Özet bildiri ya da Türkçe tam metinle yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır. Bildiri sunumlarının da İngilizce yapılması zorunludur. Tam metninizde İngilizce özet ve anahtar kelimeler olmalıdır. Türkçe özet, başlık ve anahtar kelime eklenmemelidir

Screenshot_1.png
bottom of page