top of page

2022-2023 POST DOKTORA EĞİTİM PROGRAMI

Enstitümüz tarafından 2022 - 2023 eğitim döneminde post doktora  programları açılacaktır. 

 GENEL BİLGİLER

 • Post doktora programı 15 ay sürmektedir

 • Programların yürütücüsü İKSAD Enstitüsü'dür

 • Eğitim dili İngilizce'dir

 • Teorik nosyon eğitimi , saha çalışması ve bitirme raporu aşamalarından oluşmaktadır

 • Teorik nosyon eğitiminin %50'si online olarak  %50'si Ankara'da yüz yüze yapılacaktır

 • Saha çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında  danışman gözetiminde yürütülecektir

 • Bitirme raporu süreci araştırmacıya atanan danışman eşliğinde yürütülecektir

 • Son başvuru tarihi itibariyle doktora mezuniyeti üzerinden en çok 4 yıl geçmiş olması gerekmektedir (15 Ağustos 2018 tarihinden sonra doktora derecesi almış olmak) 

 • Başvuru yapabilmek için üst yaş sınırı yoktur

 • Son iki yıl içerisinde TOEFL IBT'den  en az 108 puan almış olmak gerekmektedir

 • Herhangi bir yerde çalışmayan araştırmacılar için Enstitümüz tarafından aylık belirli bir miktarda burs tahsis edilecektir

MALİ DESTEK​

- Teorik nosyon eğitimi aşamasının Ankara'da yüz yüze olan kısmı için tüm araştırmacıların konaklama giderleri İKSAD Enstitüsü tarafından karşılanacaktır

- Yurt içi ve yurt dışında yapılacak olan saha çalışmaları için tüm araştırmacıların ulaşım, konaklama ve günlük yaşam giderleri İKSAD Enstitüsü tarafından karşılanacaktır

- Herhangi bir yerde çalışmayan araştırmacılar için Enstitümüz tarafından aylık belirli bir miktarda burs tahsis edilecektir (post doktora eğitimi süresince)

POST DOKTORA GENEL AKIŞ SÜRECİ

Online Teorik Nosyon Eğitimi: Haftalık 4 saat  (32 saat)

1 Kasım 2022 - 30 Aralık 2022

Yüz Yüze Teorik Nosyon Eğitimi: Hafta sonları 8'er saat  (32 saat)

5 Ocak 2023 - 1 Şubat 2023

Yurt İçi ve Yurt Dışı Saha Çalışması: 6 ay sürmektedir. Saha çalışmaları Enstitümüzün akademik işbirliği anlaşmasının olduğu yurt içi ve yurt dışı üniversite ve araştırma merkezlerinde yürütülecektir

5 Şubat 2023 - 1 Haziran 2023

Bitirme Raporu : 6 ay

5 Haziran 2023- 5 Aralık 2023

.

​​BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ

Başvuru ve kabul süreci 4 aşamadan oluşmaktadır. Başvuru yapmadan önce lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyunuz

1- Ön Başvuru Süreci

Gerekli belgeler

- Öz geçmiş: YÖK formatında Türkçe ve İngilizce  dillerinde yazılmış olmalıdır

- Doktora diplomanızın JPG ya da PDF formatında sureti

- Doktora tezinizin PDF formatında bir sureti

- Nüfus cüzdanı/pasaport sureti (JPG/PDF formatında)

- JPG formatında vesikalık fotoğraf

- Dil sınavı belgesi (yalnızca TOEFL belgesi kabul edilmektedir)

Yukarıdaki belgeleri hazırlayarak en geç 15 Ağustos 2022 tarihine kadar genelmerkez@iksad.org.tr adresine başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Mailinizin konu kısmına POST DOKTORA BAŞVURUSU yazınız

2-Ön Değerlendirme süreci: Başvurunuz alındıktan sonra evraklarınızda eksiklik olmaması halinde başvurunuz Post Doktora eğitimini yürütecek olan ilgili Araştırma Merkezimize gönderilir. Değerlendirme aşağıdaki esaslara göre yapılır

Yüksek Lisans Tezinin Doktora alanı ile uygunluğu: 20 puan

Doktora Tezinin Post doktora alanı ile uygunluğu: 30 puan

Dil Yeterliliği: 30 Puan

Post Doktora konusu ile ilgili en az bir adet ulusal ya da uluslararası makale: 20

Yukarıdaki esaslara göre puanlandırılan adaylardan 80 puan ve üzeri alanlar mülakata alınırlar​

3- Yazılı Sınav ve Mülakat Süreci

Yazılı sınav ve mülakatlar 22-23 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Ankara'ya davet edilen adayların yurt içi ulaşım ve konaklama giderleri İKSAD bütçesinden karşılanacaktır.

Yazılı Sınav İçeriği: Adaya verilecek konuda İngilizce kompozisyon yazması istenecektir.

Mülakat İçeriği: İngilizce olarak yapılacak olan mülakatta adayın başvuru yaptığı post doktora programı alanındaki bilgi düzeyi, öngörüsü ve İngilizce'yi sözlü kullanım becerisi ölçülecektir. 

Ayrıca adaylara post doktora sürecinin işleyişi, ders içerikleri, mali destek miktarları, yurt içi ve yurt dışı saha çalışmalarına yönelik ayrıntılı bilgi verilecektir

4- Kayıt Süreci

Yazılı sınav ve mülakat süreci olumlu sonuçlanan adaylarla  Post Doktora Eğitim sözleşmesi imzalanacak ve kesin kayıtları yapılacaktır. 

POST DOKTORA ALANLARI

1. Soykırım Araştırmaları Post Doktora Programı

Yürütücü: İKSAD Enstitüsü Türk Soykırım Araştırmaları Merkezi

Özel Şart: Doktora tezinin soykırım alanını kapsaması

Amaç: Türk Milleti'nin maruz kaldığı soykırımların sistematik bir bakış açısıyla derinlemesine ele alınması ve bu program dahilinde  nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesi. 

Türkiye Kontenjanı: 4

Yurt Dışı Kontenjanı: 4

2. Kahve Araştırmaları Post Doktora Programı

Yürütücü: İKSAD Enstitüsü  Discover Anatolia Araştırma Merkezi

Özel Şart: Doktora tezinin kahve alanını kapsaması

Amaç: Dünya'da hızla artan kahve tüketimiyle beraber büyüyen küresel kahve endüstrisini yakından inceleyerek  ülkemizin bu sektördeki payını arttırabilecek bakış açısına sahip nitelikli araştırmacılar yetiştirmektir 

Türkiye Kontenjanı: 4

Yurt Dışı Kontenjanı: 4

*Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

.

bottom of page