top of page

Desteklediğimiz ve Yürüttüğümüz Bilimsel Araştırma Projelerinden Bazıları
 

IĞDIR İLİ HASTALIKLAR HARİTASI 2020

Proje yürütücüsü: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

"KALÇA VE DİZ PROTEZLERİNDE KULLANILAN UHMWPE’ E ALTERNATİF YERLİ-YEŞİL UHMWPE/GRAFEN KOMPOZİT"

Proje yürütücüsü: Dr. Ferda MİNDİVAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İKSAD Proje desteğiyle

"OBEZİTE VE BUNUNLA İLİŞKİLİ MEKANİZMALARIN NEDEN OLDUĞU TESTİKÜLER HASAR ÜZERİNE DİBENZOİLMETANIN KORUYUCU ETKİSİ"

Proje yürütücüsü:  Dr. Nurhan ERKAYA, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

AZERBAYCAN RAKS HAVALARI ATLASI PROJESİ

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Ilgar İMAMVERDİYEV, Gaziantep Üniversitesi

ECOLOGY DYSTOPIA AND FICTIONALIZATION
Proje yürütücüsü: Prof. Dr.  Bülent Cercis TANRITANIR, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

JAPONYA'DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU PROJESİ

Proje yürütücüsü: İsmet KIRIKLAR, Japonya,  İKSAD

La2Ti2O7 /pani /colemanite KOMPOZİTLERİN RADAR ABSORBLAMA ÖZELLİKLERİ VE TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE UYGULANMASI

Proje yürütücüsü: Dr. E. İlhan ŞAHİN, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İKSAD

TARİHİ, SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI VE SİYASAL YÖNLERİYLE ÇEÇENLER

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Vefa KURBAN, Ege Üniversitesi

AĞ VE BİLGİ SİSTEMLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN TESPİTİNDE KULLANILAN SİSTEMLER

Proje yürütücüsü: İKSAD (RA)
 

SEÇMEN TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: Van örneği

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Zekeriya NAS, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 

BİLİMSEL HAKEMLİK EĞİTİM PROGRAMI

Proje yürütücüsü: Proje Grup Başkanlığı (RA), Prof. NECATİ DEMİR, Gazi Üniversitesi

RADAR VE DAHA GENİŞ FREKANS ARALIĞINDA KOLEMANİT/PANI/SiO2 KOMPOZİTLERİN ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA PERFORMANSLARI

Proje yürütücüsü: İKSAD Proje Grup Başkanlığı (RA)
 

9 TÜRK LEHÇESİNİN ÖĞRETİMİ İÇİN EĞİTİM MATERYALLERİNİN HAZIRLANMASI VE ONLINE KURS PROGRAMI

Proje yürütücüsü: Proje Grup Başkanlığı (RA)

POLIANILIN-Mo:NiFe2O4 KOMPOZİTLERİN MİKRODALGA ELEKTROMANYETİK EKRANLAMA ETKİNLİĞİ VE ÜRETİMİ

Proje yürütücüsü: Proje Grup Başkanlığı (RA)
 

GENELLEŞTİRİLMİŞ LOKAL MORREY UZAYLARINDA LİTTLEWOOD-PALEY FONKSİYONUNUN MULTİLİNEER KOMÜTATÖRÜNÜN SINIRLILIĞI

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ, Hakkari Üniversitesi
 

IL-18 (-607C/A), IL-18 (-137G/C) GEN VARYASYONLARI VE IL-18 EKSPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN PROSTAT KANSERİ ERKEN TANISININ BELİRLENMESİNDE, PROGRESYONUNDA VE TÜMÖR DERECELENDİRMESİNDEKİ ROLLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Proje yürütücüsü: Dr. Nevra ALKANLI, Haliç Üniversitesi
 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HÜCRE KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI

Proje yürütücüsü: İKSAD, Dr. Ahmet Şevki TAŞKIRAN

FARKLI TİPTEKİ GLOKOMATÖZ OPTİK DİSK HASARLARINDA 10-2 GÖRME ALANI TESTİNDE GÖRÜLEN GÖRME ALANI KAYIPLARININ TESPİTİ

Proje yürütücüsü: Dr. Eren EKİCİ, University of California, Amerika Birleşik Devletleri

STRATEJİK PARALAKSIN DOĞDUĞU NOKTADA TÜRK VE RUS İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ: KIBRIS VE ÖTESİ

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Vefa KURBAN, Ege Üniversitesi
 

IRAK VE SURİYE’DE FARKLI ÜLKELERİN DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK POLİTİKALARININ SAHAYA YANSIMASI

Proje yürütücüsü: Proje Grup Başkanlığı (RA), Ahmet RASLAN
 

HİDROJEN GEVREKLİĞİNİN YÜKSEK DEFORMASYON HIZLARINDA NÜMERİK VE DENEYSEL YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI

Proje yürütücüsü: Dr. Burak BAL, University of California, Amerika Birleşik Devletleri
 

KONUTLARDA MEKANSAL KALİTENİN KULLANICI YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Alper BODUR, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

SELENDİ (MANİSA) HALK HEKİMLİĞİNDE SAĞALTMA OCAKLARI

Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Selami FEDAKAR, Ege Üniversitesi

COVID 19 SALGINININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ

Proje yürütücüsü: Dr. Pınar KOÇ, Gümüşhane Üniversitesi

COVİD-19 NEDENİYLE ALGILANAN RİSK VE YERLİ TURİSTLERİN SEYAHAT DAVRANIŞLARI

Proje yürütücüsü: Dr. Neşe KAFA, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

UZMANLARIN COVID-19 MÜCADELESİ VE HALKIN DAYANIKLILIĞININ ARTIRILMASI (GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ)

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR, Gümüşhane Üniversitesi
 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İYİLİK HALİ DÜZEYLERİNDE COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ VE İYİLİK HALİNİN YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Proje yürütücüsü: Dr. Muhammet ÇANKAYA, Hitit Üniversitesi
 

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME BECERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Proje yürütücüsü: Dr. Mehmet KAPLAN, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

AFETE MÜDAHALE ORGANİZASYONUNDA KADIN GÖNÜLLÜLERİN ROLÜ: ELAZIĞ DEPREMİ ÖRNEĞİ

Proje yürütücüsü:  Doç. Dr. Ali EKŞİ, Ege Üniversitesi

PANDEMİ GİBİ TÜM DÜNYAYI ETKİLEYEN BEKLENMEDİK DURUMLARA KARŞI YENİ TOPLUM TABANLI AFET YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Gülçin GÜREŞÇİ, Dokuz Eylül Üniversitesi

bottom of page