top of page

İKSAD TÜRK DÜNYASI ETKİLEŞİMİNİ ARTIRMA VE BÜTÜNLEŞME PROJESİ (TDEABP)

Kategori RA

PROJE KÜNYESİ

PROJENİN ADI: İKSAD TÜRK DÜNYASI ETKİLEŞİMİNİ ARTIRMA VE BÜTÜNLEŞME PROJESİ (TDEABP)

 

PROJENİN SÜRESİ: 20 Yıl (2016-2036)

 

PROJENİN TÜRÜ: ULUSLARARASI BİLİMSEL SOSYAL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

 

PROJENİN AMACI: TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT TEMEL UNSURLARININ SONRAKİ NESİLLERE AKTARILABİLMESİ İÇİN AKTİF BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPILMASININ DESTEKLENMESİ VE TÜRK DEVLETLERİ İLE FARKLI DEVLETLERDE YAŞAYAN  TÜRK SOYLU HALKLARIN BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞİMİNİN ARTTIRILMASI 

 

PROJE SAHASI: 22 Ülke

 

PROJE İÇERİĞİ

Saha Araştırmaları

Dil, Lehçe ve Kültür Eğitimleri

Etkileşim Programları

Değişim Programları

Alt Araştırma ve Çalışma Programları

Resmi Ziyaret Programları

Raporlama Faaliyetleri

Basılı Eser Çalışmaları

Türk Kültürel Mirası Çalışmaları

İşbirliği Teşvik Programları

PROJE UYGULAMA KISIMLARI

1. Kısım: TDEABP (2016-2020)

2. Kısım: TDEABP (2021-2025)

3. Kısım: TDEABP (2026-2032)

4. Kısım: TDEABP (2033-2036)

Alt Araştırma ve Çalışma Grupları Destek Programı (RF) İlanı

Türk Dünyası Etkileşimini Artırma ve Bütünleşme Projesi (TDEABP 2021-2025) kapsamında bağımsız alt bilimsel araştırma ve çalışma grupları da mali ve kurumsal olarak desteklenmektedir.

RA Kategorisinde bulunan ve İKSAD'ın yürütücülüğünü yaptığı Türk Dünyası Etkileşimini Artırma ve Bütünleşme Projesi (TDEABP) beşer yıllık 4 etaptan oluşan ve 2036 yılında tamamlanması ön görülen 22 ülkeden yüzlerce araştırmacının katıldığı geniş kapsamlı uluslararası bir bilimsel araştırma projesidir.  Birinci etabı 2016 yılında başlatılmış ve  2020 yılında tamamlanmış olan TDEABP 2016-2020 kapsamında araştırmacı, akademisyen ve bürokratlara yönelik Türkiye'de ve farklı ülkelerde çok sayıda saha araştırması, kısa ve uzun dönemli inceleme ve eğitim programları ile çalıştaylar düzenlenerek birinci basamak zengin bir veri tabanı oluşturulmaya başlanmıştır.  

1 Ocak 2021 tarihinde başlayan ve 30 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak olan ikinci etap proje uygulama çalışmaları halen 22 ülkede başarıyla devam etmektedir. 2. etap uygulama çalışmaları kapsamında ülkemizde bugüne kadar  Türk dünyasından 1000'e yakın araştırmacı misafir edilerek devlet ve vakıf üniversitelerimizde kısa ve uzun süreli eğitim programlarına alınmışlardır. 22 ülkede yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 10.000 sayfaya yakın bilimsel araştırma raporu hazırlanarak planlayıcı ve karar verici  mercilerin istifadesine sunulmuştur.

TDEABP (2021-2025) Stratejik Alt Araştırma konuları belirli dönemlerde TDEABP Üst Kurulu tarafından kararlaştırılan ve üst projenin bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere alt proje destek ilanlarına çıkılmaktadır

TDEABP (2021-2025) alt bilimsel araştırma gruplarının çalışmaları RF kategorisinde desteklenecektir

Başvuru Takvimi​

İlana çıkılması: 15 Ocak 2024

Başvuruların alınması: 1 Şubat 2024 - 1 Mart 2024 (bu tarihlerden önce ya da sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır)

Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 10 Mart 2024

Mülakatlar: 20-25 Mart 2024

Son değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 1 Nisan 2024

Proje başlangıç tarihi: 10 Nisan 2024

PROJE İLE İLGİLİ SÜREÇ VE SIKÇA SORULAN SORULAR 

1- Proje Başvurumu nasıl yapmalıyım: Proje başvurunuzu Proje Öneri Formunu doldurarak en geç 1 Mart 2024 tarihine kadar info@iksad.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Proje öneri formunuz bize ulaştıktan sonra proje öneriniz değerlendirilmek üzere jüriye gönderilir. 

2- Jüri kimlerden oluşur: Jüri 3 üyeden oluşur. Bir üye sizin alanınızdan akademisyen, bir üye saymanlık birimimizden hesap uzmanı, bir üye de İKSAD proje uzmanıdır. Jüri en kısa süre içerisinde proje önerinizi bilimsel yeterlilik ve somut fayda yönleriyle değerlendirmeye alır. Jüri değerlendirmesi sonucu raporunu hazırlayarak (olumlu ya da olumsuz) gerekçesi ile bilim kuruluna gönderir.  Bilim kurulu da jüri değerlendirme raporu ile beraber kendi görüşünü yönetim kuruluna sunar. Jüri ve bilim kurulu raporları doğrultusunda Yönetim Kurulu kabul ya da red yönünde nihai kararını verir.

3- Proje önerimin kabul edilmesi halinde süreç nasıl işleyecektir? Proje önerinizin kabul edilmesi halinde tarafınıza resmi bir sözleşme gönderilecektir. Proje yöneticisi olarak sözleşmeyi imzalayarak bize göndermenizin hemen sonrasında projeniz için tarafımızca projeniz için bir proje uzmanı ve bir proje denetçisi atanacaktır. 

4- Projem için bana ne kadarlık bir bütçe ayırabilirsiniz? Bu kategoride başvurusu yapılan projeler için 2024 yılı içerisinde en çok 32.500 TL bütçe tahsis edilecektir

5- Proje önerimi size teslim ettikten sonra Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde ne zaman uygulamaya başlayabilirim? Proje önerinizin  kabul edilmesi halinde en geç 15 gün içerisinde projeye başlamanızı beklemekteyiz

6- Projemin süresi ne olmalıdır? Bu tamamen çalıştığınız konu, proje ekibinizdeki asistanlarınızın sayısı, çalışma hızları ve sizin taktirinize bağlı olmakla beraber proje süreniz en az 4 ay, en çok 10 ay olmalıdır. Bu kriterleri göz önüne alarak proje önerinizde projenin ne kadar (kaç hafta, kaç ay) süreceğini makul bir şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Proje önerinizi değerlendiren jüri projenizin kabul edilmesinden önce sürede revizyon (azaltıp, arttırma) talep edebilir.

7- Projemde en çok ya da en az kaç kişi görevlendirebilirim? 6. soruda olduğu gibi bu da tamamen projenizin konusu, büyüklüğü, çalışanların hızı ve niteliklerine bağlıdır. Bizlerin belirlediği herhangi bir alt ya da üst proje çalışanı sayısı bulunmamaktadır. Projenizin en sağlık biçimde takvime uygun olarak yürütülebilmesi için  makul sayıda asistanla çalışabilirsiniz

8- Hangi alanlarda proje başvurularında bulunabiliriz? TDEABP Yönetim Kurulu tarafından belirlenen alt proje konuları şunlardır:  Başkırtça, Karaimce, Karaçayca, Nogayca, Kumukça, Tuvaca, Hakasça, Altayca, Şorca, Yakutça, Çuvaşça başlıkları altında dil, edebiyat ve tarih alanlarında bilimsel araştırmalar desteklenecektir

9- Projemizin kabul edilmesi ve çalışmaya başlamamızın ardından süreç nasıl işleyecektir? Proje uzmanı ya da proje denetçisi çalışmalarımıza sürekli müdahil olacak mıdır? Projenizin kabul edilip sözleşmenin imzalanmasının ardından süreç şu şekilde işleyecektir

- Sözleşmenin imzalanmasının ardından proje önerinizin kabul edildiğine dair tarafınıza resmi bir üst yazı verilecektir.

- Bu üst yazı size teslim edildikten sonra proje önerinizde belirttiğiniz tarihte ekibinizle beraber projenize başladığınızı bildirmenizi rica etmekteyiz. Sonrasında belirli aralıklarla proje uzmanımız sizden proje ilerleme raporunuzu göndermenizi  talep edecektir. Proje uzmanı ve proje denetçileri sizin göndereceğiniz proje ilerleme raporları ile projenizin gözetim ve denetimini sağlayacaklardır. 

- Proje uzmanı ve denetçileri belirli aralıklarla sizden talep edecekleri ilerleme raporlarını, kendi görüşleri ile bilim kurulumuza ileteceklerdir. Ancak gerek proje uzmanları gerekse de proje denetçilerimizin gerekli gördükleri durumlarda ek bilgi ve belge talep edeceklerdir.

- Belirli aralıklarla göndereceğiniz proje ilerleme raporları ve bu raporlara ilişkin proje uzmanı ve bilim kurulumuzca yazılan raporlara resmi evrak numarası verilerek arşivlenecektir. 

- Proje bitiminde sizden proje raporu yazmanız talep edilecektir.

- Tarafımızdan mühür ve ıslak imza ile tasdik edilmiş ve ISBN olarak yayınlanmış  Proje raporunuz, proje tamamlama sertifika ve üst yazılarınız sizlere teslim edilmesi ile süreç tamamlanacaktır.

10- Projemdeki bulguları bir dergide ya da genişleterek kitap şeklinde başka bir yerde yayınlatabilir miyim? Alt araştırma projeleri sonucunda elde edilen verilerin telif hakları TDEABP adına İKSAD Enstitüsü'ne aittir. TDEABP bir bütün olarak 2036 yılında tamamlanacaktır. Alt proje raporları ve bunlara ait veriler TDEABP Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde 2036 yılından sonra bağımsız olarak proje yürütücüsü tarafından yayınlanabilir.  

11- Yukarıda da belirtildiği gibi TDEABP 2016 yılında başlamıştır ve 2036 yılında tamamlanacaktır. Alt projelerin tamamlanmasının ardından proje yürütücüsüne RF kategorisi proje tamamlama belgesi verilecektir. Alt proje yürütücüleri aynı zamanda  TDEABP 'nin bir parçası oldukları için kendilerine ayrıca TDEABP araştırmacısı (devam etmekte olan proje) belgesi verilmektedir

12- Proje öneri formu ve diğer matbu formları nereden temin edebiliriz? Proje öneri formunu buraya TIKLAYARAK indirebilirsiniz. Projenizin kabul edilmesi halinde diğer matbu belgeler tarafınıza email olarak iletilecektir

Not: Projeyle ilgili olarak bu sayfada verilen bilgiler dışında (varsa) sorularınızı info@iksad.com adresine email ile iletebilirsiniz. Daha doğru, sağlıklı ve kalıcı bilgi verilebilmesi adına telefonla iletişime geçilmemesi rica olunur

Diğer tüm videolara İKSAD ENSTİTÜSÜ Youtube kanalından ulaşabilirsiniz

https://www.youtube.com/@IKSAD

TDEABP (29).jpeg
TDEABP (27).jpeg
bottom of page