top of page

KATEGORİ RC

Araştırmacı ve akademisyenlerin bilimsel projelerinin kurumsal ve mali olarak desteklenmesini kapsamaktadır. Her yılın aralık ayında bir sonraki yıl için çağrıya çıkılarak araştırmacıların destek başvuruları alınmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde yıl içerisinde ikinci kez başvuru da alınabilmektedir. Desteklenecek olan proje disiplinleri, alanları ve üst destek miktarı her yıl İksad Bilim Kurulu tarafından belirlenmektedir. RC kategorisi projelerin süresi 4-10 ay aralığında olmalıdır.  Proje Öneri Formunuzu genelmerkez@iksad.org.tr adresine mail olarak göndererek başvurunuzu yapmanız  gerekmektedir.

Başvuru Takvimi​

İlana çıkılması: 15 Aralık 2022

Başvuruların alınması: 1-10 Şubat 2023 (bu tarihlerden önce ya da sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır)

Ön değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 20 Şubat 2023

Mülakatlar: 1-10 Mart 2023

Son değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 1 Nisan 2023

Proje başlangıç tarihi: 1 Mayıs 2022

​​

PROJE İLE İLGİLİ SÜREÇ VE SIKÇA SORULAN SORULAR 

1- Proje Başvurumu nasıl yapmalıyım: Proje başvurunuzu Proje Öneri Formunu doldurarak en geç 1-10 Şubat 2023 tarihleri arasında genelmerkez@iksad.org.tr  adresine göndermeniz gerekmektedir. Proje öneri formunuz bize ulaştıktan sonra proje öneriniz değerlendirilmek üzere jüriye gönderilir. 

2- Jüri kimlerden oluşur: Jüri 3 üyeden oluşur. Bir üye sizin alanınızdan akademisyen, bir üye sektör temsilcisi, bir üye de İKSAD proje uzmanıdır. Jüri en kısa süre içerisinde proje önerinizi bilimsel yeterlilik ve somut fayda yönleriyle değerlendirmeye alır. Jüri değerlendirmesi sonucu raporunu hazırlayarak (olumlu ya da olumsuz) gerekçesi ile bilim kuruluna gönderir.  Bilim kurulu da jüri değerlendirme raporu ile beraber kendi görüşünü yönetim kuruluna sunar. Jüri ve bilim kurulu raporları doğrultusunda Yönetim Kurulu kabul ya da red yönünde nihai kararını verir.

3- Proje önerimin reddedilmesi halinde itiraz hakkım var mıdır? Jüri ve bilim kurulu raporlarına sonucun size bildirilmesinden itibaren üç gün içerisinde gerekçenizle beraber itiraz edilebilirsiniz. 

4- Proje önerimin kabul edilmesi halinde süreç nasıl işleyecektir? Proje önerinizin kabul edilmesi halinde tarafınıza resmi bir sözleşme gönderilecektir. Proje yöneticisi olarak sözleşmeyi imzalayarak bize göndermenizin hemen sonrasında projeniz için tarafımızca projeniz için bir proje uzmanı ve bir proje denetçisi atanacaktır. 

5- Projem için atadığınız proje uzmanı ve proje denetçisinin görevleri tam olarak nedir? Proje uzmanı ve proje denetçileri proje danışmanlık ve denetim şirketlerinden ya da bağımsız proje uzmanı ve denetçilerinden hizmet satın alınması yöntemi ile temin edilmektedir. Proje uzmanı, bize vermiş olduğunuz projenizin, proje öneri formunda belirttiğiniz esaslara göre yürütmeniz noktasında İKSAD adına gözlemcilik yapmakta, bizimle olan bağlantınızı sağlamaktadır. Proje denetmeni, projenizle ilgili ortaya çıkabilecek aksaklıkları önlemek adına sizin ve proje uzmanımızın çalışmalarını denetleyerek bizlere raporlamaktadır.

6- Projem için bana ne kadarlık bir bütçe ayırabilirsiniz? RC Kategorisinde başvurusu yapılan projeler için 2023 yılı içerisinde en çok 7.500 TL bütçe tahsis edilmektedir

7- Proje önerimi size teslim ettikten sonra Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde ne zaman uygulamaya başlayabilirim? Proje önerinizin  kabul edilmesi halinde en geç 15 gün içerisindel projeye başlamanızı beklemekteyiz

8- Projemin süresi ne olmalıdır? Bu tamamen çalıştığınız konu, proje ekibinizdeki asistanlarınızın sayısı, çalışma hızları ve sizin taktirinize bağlı olmakla beraber proje süreniz en az 4 ay, en çok 10 ay olmalıdır. Bu kriterleri göz önüne alarak proje önerinizde projenin ne kadar (kaç hafta, kaç ay) süreceğini makul bir şekilde belirtmeniz gerekmektedir. Proje önerinizi değerlendiren jüri projenizin kabul edilmesinden önce sürede revizyon (azaltıp, arttırma) talep edebilir.

9- Projemde en çok ya da en az kaç kişi görevlendirebilirim? 8. soruda olduğu gibi bu da tamamen projenizin konusu, büyüklüğü, çalışanların hızı ve niteliklerine bağlıdır. Bizlerin belirlediği herhangi bir alt ya da üst proje çalışanı sayısı bulunmamaktadır. Projenizin en sağlık biçimde takvime uygun olarak yürütülebilmesi için  makul sayıda asistanla çalışabilirsiniz

10- Hangi alanlarda proje başvurularında bulunabiliriz? Bilim kurulumuzca her yıl belirli başlıklar belirlenmekte ve bu başlıklarda yazılmış olan proje önerileri desteklenmektedir. 2023 yılında desteklenecek olan proje başlıklarına 16. maddede yer verilmiştir

11- Projem tarafınızca kabul edilip karşılıklı sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir sebeple proje bütçem iptal edilebilir mi, azaltılabilir mi? Projenin yürütücüsü ve uygulayıcısı olarak sizler ve projenizin destekleyicisi olarak bizler karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine göre hareket ettiğimiz sürece bu hususta her hangi bir problem yaşanmayacaktır. Taraflar olarak mazur görülebilir mücbir sebepler dışında proje uygulama takvimine ve karşılıklı taahhütlerimize riayet etmemiz son derece önemlidir. Bugüne kadar desteklediğimiz projelerin iptali söz konusu olmamıştır. 

12- Proje sonunda beklediğimiz (proje önerisinde belirttiğimiz) çıktıları/sonuçları alamamamız durumunda bize verdiğiniz desteğin karşılığında herhangi bir tazminat ödeme gibi yükümlülüğümüz var mıdır? İKSAD olarak ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağını düşündüğümüz tüm projeleri bütçe imkanlarımız doğrultusunda desteklemekteyiz. İKSAD'ın her kademesinde bilim insanı olarak bizler görev yaptığımız için bilimsel bir verinin nasıl elde edildiğini, her denemede/çalışmada beklenen sonuçların alınamayacağını; araştırma sürecinde ya da sonunda herhangi bir aksaklıkla karşılaşılabileceğini, bunun bir başarısızlık olmayıp aksine başarıya giden yolda bir basamak olduğunu da en iyi bilenlerdeniz. Bu sebeple projenize vereceğimiz desteğin aksi bir veri/bulgu elde edilmesi durumunda iadesinin talep edilmesi söz konusu değildir.

13- Projemizin kabul edilmesi ve çalışmaya başlamamızın ardından süreç nasıl işleyecektir? Proje uzmanı ya da proje denetçisi çalışmalarımıza sürekli müdahil olacak mıdır? Projenizin kabul edilip sözleşmenin imzalanmasının ardından süreç şu şekilde işleyecektir

- Sözleşmenin imzalanmasının ardından proje önerinizin kabul edildiğine dair tarafınıza resmi bir üst yazı verilecektir.

- Bu üst yazı size teslim edildikten sonra proje önerinizde belirttiğiniz tarihte ekibinizle beraber projenize başladığınızı bildirmenizi rica etmekteyiz. Sonrasında belirli aralıklarla proje uzmanımız sizden proje ilerleme raporunuzu göndermenizi  talep edecektir. Proje uzmanı ve proje denetçileri sizin göndereceğiniz proje ilerleme raporları ile projenizin gözetim ve denetimini sağlayacaklardır. 

- Proje uzmanı ve denetçileri belirli aralıklarla sizden talep edecekleri ilerleme raporlarını, kendi görüşleri ile bilim kurulumuza ileteceklerdir. Ancak gerek proje uzmanları gerekse de proje denetçilerimizin gerekli gördükleri durumlarda ek bilgi ve belge talep edeceklerdir.

- Belirli aralıklarla göndereceğiniz proje ilerleme raporları ve bu raporlara ilişkin proje uzmanı ve bilim kurulumuzca yazılan raporlara resmi evrak numarası verilerek arşivlenecektir. 

- Proje bitiminde sizden proje raporu yazmanız talep edilecektir. Proje raporunu yazarak bize teslim etmenizin ardından raporunuza ISBN numarası tahsis edilerek yayınlanacaktır. 

- Tarafımızdan mühür ve ıslak imza ile tasdik edilmiş ve ISBN olarak yayınlanmış  Proje raporunuz, proje tamamlama sertifika ve üst yazılarınız sizlere teslim edilmesi ile süreç tamamlanacaktır.

14- Projemdeki bulguları bir dergide ya da genişleterek kitap şeklinde başka bir yerde yayınlatabilir miyim? Projenizdeki veriler ve bulguları dilediğiniz kitapta, dergide ya da farklı bir mecrada da ticarete konu etmemek şartıyla yayınlayabilirsiniz (Projenin bir kitap çıkarılması şeklinde olması dışında). Telif hakları bakımından İKSAD olarak bilginin paylaşarak artacağı ve katma değere oluşturacağına olan inancımız sebebiyle bu hususta sizden herhangi bir taahhüt almamaktayız. 

15- Bu projenin tamamlanmasının ardından bana herhangi bir belge verilecek midir? Projenizin tamamlanarak sonuç raporunun tarafımıza ulaşmasının ardından size resmi bir Proje Tamamlama belgesi verilecektir

16- 2023 yılında desteklenecek proje başlıkları

Gagavuzca, Karaimce, Irak Türkçesi, Türkmence, Uygurca, Karaçayca, Balkarca, Nogayca, Karakalpakça, Tatarca, Başkırtça, Kumukça, Tuvaca, Hakasça, Altayca, Şorca, Yakutça, Çuvaşça başlıkları altında dil, edebiyat ve tarih araştırmaları desteklenecektir

​17- Proje öneri formu ve diğer matbu formları nereden temin edebiliriz? Proje öneri formunu buraya TIKLAYARAK indirebilirsiniz. Projenizin kabul edilmesi halinde diğer matbu belgeler tarafınıza email olarak iletilecektir

bottom of page